Kowalow

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia

Kowalow (ros. Ковалёв, ukr. Ковальов, białorus. Кавалёў) – jedno z najpopularniejszych nazwisk rosyjskich. Pochodzi od rzeczownika pospolitego коваль (kowal). Forma żeńska Kowalowa.

To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Kowalow”.