Krąg biblijny – zbiór esejów, opowiadań i innych krótkich form Romana Brandstaettera poświęconych tematyce biblijnej, wydany w 1975 roku.

Książka ma charakter osobistych refleksji, rozmyślań i wyznań, dla których inspiracją było spotkanie autora z Pismem świętym: najpierw Starym, a później (wraz z konwersją na katolicyzm) – Nowym Testamentem. Brandstaetter opowiada o własnej historii poznawania Biblii, m.in. o tym jak uczył się czytać na Biblii Wujka, oraz o relacjach ze swoim dziadkiem, Mordechajem Dawidem Brandstaetterem, który go wprowadzał w historie Biblii hebrajskiej i pozostawił mu duchowy testament:

Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi w spadku testament: - Będziesz Biblię nieustannie czytał - powiedział do mnie. - Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.
(z rozdziału Testament mojego dziadka).

Krąg biblijny zawiera także fragmenty ksiąg biblijnych w przekładzie autora i artykuły egzegetyczne, poświęcone m.in. prologowi do Ewangelii według św. Jana oraz interpretacji greckiego tekstu Apokalipsy.

Na podstawie opowiadania Lament nieczytanej Biblii powstał film w reżyserii ks. Rafała Ostrowskiego[1].

Pierwsze wydanie Kręgu ukazało się nakładem Instytutu wydawniczego PAX w 1975, drugie w 1977.[2] Wydanie trzecie z 1986 zostało rozszerzone o kilkanaście nowych rozdziałów. Krąg biblijny od 1981 był również wydawany łącznie wraz z Kręgiem franciszkańskim.

W latach 2000 i 2007 oba te zbiory wznowiło Wydawnictwo "m", wraz z przedmową Anny Świderkówny pt. "Dwa kręgi Romana Brandstaettera". Krąg biblijny został w tej edycji poszerzony o trzy późniejsze eseje: Dęby patriarchy Izaaka, Walka Jakuba z Bogiem, Prorok Jonasz oraz korespondencję pisarza. Świderkówna, nawiązując do jednego z wierszy Biblio, Ojczyzno moja, twierdzi:

Ojczyzna to dla większości z nas kraj, a przynajmniej miejsce, gdzie czujemy się u siebie, gdzie mieszkamy. Brandstaetter zaś niewątpliwie w Biblii mieszkał.[3]

Spis treści edytuj

(spis wydania poszerzonego z 2000)

 1. Krąg biblijny
 2. Hymn do Biblii
 3. Krąg biblijny
 4. Testament mojego dziadka
 5. Drogi prowadzące do Biblii
 6. O potrzebie znajomości Pisma Świętego
 7. Tęsknota za Pismem Świętym
 8. Księga rodzinna
 9. O tym, jak odwiedziłem grób patriarchy Abrahama
 10. Żywa Księga
 11. Ur Chaldejczyków
 12. Dziadek opowiada Biblię
 13. Kto napisał Biblię?
 14. Święty elementarz
 15. Biblia jak człowiek
 16. Rozważny sposób uczenia się Ksiąg Bożych
 17. Cierniowa korona
 18. Czy zając może zabić Pana Boga?
 19. Niecierpliwe poszukiwania
 20. Chrystusie
 21. Wieczór pod lampą gazową
 22. Kiedy przeczytałem po raz pierwszy Nowy Testament
 23. Dziadek mówi o sztuce czytania Biblii
 24. Bazylika Konania
 25. Wstąpienie w Człowieka
 26. Widzenie kości
 27. Jak czytałem Pismo Święte w Jerozolimie
 28. Noc biblijna
 29. Przypowieść o synu marnotrawnym (przekład z greckiego)
 30. Na wzgórzu Pincio
 31. Droga do Damaszku (przekład z greckiego)
 32. Jak czytałem Ewangelię w Assyżu
 33. Emaus w Zebrzydowicach
 34. Życiorys własny Boga
 35. Mój przyjaciel odkrywa Pismo Święte
 36. Jak Wyspiański czytał Pismo Święte
 37. Spożycie Świętej Księgi (przekład z hebrajskiego)
 38. Czytanie Pisma Świętego z ołówkiem w ręku
 39. Lament nieczytanej Biblii
 40. Czytanie Pisma Świętego jako modlitwa
 41. O głośnym czytaniu Pisma Świętego
 42. Z Janem Jachowskim rozmowy o Biblii przy kawiarnianym stoliku
 43. Różne sposoby przeżywania Pisma Świętego
 44. Biblia na naszych oczach wciąż pisana
 45. Chrystus ze starożydowskiego midraszu
 46. Chrystus ojca Tomasza
 47. Chrystus Juliana Tuwima
 48. Serce biblijnego kręgu
 49. Biblia kamienna
 50. Wiara i dobre uczynki (przekład z greckiego)
 51. Modlitwa o Mądrość (przekład z greckiego)
 52. Mądrość mówi... (przekład z hebrajskiego)
 53. Dęby patriarchy Izaaka
 54. Walka Jakuba z Bogiem
 55. Prorok Jonasz
 56. Kim jest trzeci Jeździec Apokalipsy?
 57. Glossa do "Kim jest trzeci Jeździec Apokalipsy?"
 58. Bóg ukryty, Mesjasz ukryty
 59. Biblio ojczyzno moja
 60. Z listów Romana Brandstaettera

Przypisy edytuj

Linki zewnętrzne edytuj