Krajobraz geohistoryczny

Krajobraz geohistoryczny – skonkretyzowanie środowiska geograficznego, przedmiot badań geografii historycznej. Składają się na niego krajobraz naturalny, krajobraz kulturalny (zmieniony działalnością człowieka) i krajobraz historyczno-polityczny.

BibliografiaEdytuj

  • Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 200-201.