Otwórz menu główne

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjnasamorząd zawodowy zrzeszający i reprezentujący lekarzy weterynarii. Zajmuje się nadzorem nad należytym wykonaniem zawodu lekarza weterynarii.

Głównymi zadaniami izby są:

  • nadawanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
  • prowadzenie rejestru lekarzy weterynarii,
  • sprawowanie pieczy i nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu lekarza weterynarii,
  • ustanawianie obowiązujących lekarzy weterynarii zasad etyki i deontologii weterynaryjnej oraz dbałość o ich przestrzeganie,
  • sprawowanie sądownictwa lekarsko-weterynaryjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy weterynarii oraz sądownictwa polubownego,
  • udział w sprawach specjalizacji zawodowej lekarzy weterynarii,
  • opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych dotyczących ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, ochrony środowiska i wykonywania zawodu lekarza weterynarii, bądź występowanie o ich wydanie.

Aktualnym Prezesem Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej jest lek. wet. Jacek Łukaszewicz.

Na obszarach poszczególnych województw (lub grup województw) działają okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne. Okręgową izbę lekarsko-weterynaryjną stanowią lekarze wpisani do rejestru jej członków.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj