Krajowa Rada Radców Prawnych

Krajowa Rada Radców Prawnych – organ wykonawczy Krajowej Izby Radców Prawnych, złożony z radców prawnych, działający na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych[1].

Krajowa Rada Radców Prawnych
Państwo

 Polska

Siedziba

Warszawa

Data założenia

1983

Prezes

Włodzimierz Chróścik

brak współrzędnych

Skład edytuj

Radę tworzą prezes i członkowie wybrani przez Krajowy Zjazd Radców Prawnych oraz członkowie wybrani bezpośrednio przez zgromadzenia okręgowych izb, po jednym z każdej izby. Prezes, wybrani przez Radę wiceprezesi, sekretarz, skarbnik i członkowie tworzą Prezydium Rady[2].

W kadencji 2016–2020 składa się z 69 osób[3].

Zakres działania edytuj

Do kompetencji Rady w szczególności należy: reprezentowanie samorządu radców wobec organów państwowych, opiniowanie projektów aktów prawnych i składanie wniosków dotyczących przepisów prawa, koordynowanie działalności okręgowych izb radców prawnych i nadzorowanie ich działalności, uchwalanie budżetu Rady i określania zasad gospodarki finansowej samorządu radcowskiego, wybór prezesa Rady, rozpatrywanie odwołań od uchwał rad okręgowych izb radców prawnych, koordynowanie doskonalenia zawodowego radców prawnych, uchwalanie regulaminów dotyczących działalności samorządu, wykonywania zawodu i aplikacji radcowskiej, prowadzenie list radców prawnych i aplikantów radcowskich, ustanawianie okręgowych izb radców prawnych, współdziałanie z Ministrem Sprawiedliwości[4].

Prezesi Rady edytuj

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 2022 r. poz. 1166.
  2. Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, wyd. 2 uzupełnione, Warszawa 2011 ISBN 978-83-907251-8-5, s. 341.
  3. Członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych. kirp.pl. [dostęp 2017-08-15].
  4. Zawód radcy prawnego. Historia zawodu i zasady jego wykonywania, wyd. 2 uzupełnione, Warszawa 2011 ISBN 978-83-907251-8-5, s. 341-342.
  5. Kalendarium samorządu radców prawnych, „Radca Prawny” nr 129 (wrzesień 2012), s. 14–31.
  6. Maciej Bobrowicz ponownie prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych. rp.pl, 3 listopada 2016. [dostęp 2017-08-15].