Kredyt w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowymkredyt, który wymaga otwarcia odrębnego rachunku kredytowego, na którym będą dokonywane dyspozycje i przeksięgowania (w przeciwieństwie do kredytu w rachunku bieżącym, którego spłata następuje poprzez obciążenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego kredytobiorcy). Kredyty udzielane w ramach rachunku kredytowego są najczęściej krótko- i średnioterminowe. Prowadzenie oddzielnego rachunku kredytowego dla poszczególnych kredytów pozwala na bardziej przejrzyste monitorowanie ich wykorzystania i spłaty[1].

Kredyt w rachunku kredytowym może zostać przykładowo udzielony jako:

  • kredyt docelowy – przeznaczony na finansowanie jednej określonej transakcji lub inwestycji;
  • kredyt na wymagane zobowiązania – kilkumiesięczny, z reguły nieodnawialny, którego zaciągnięcie wynika z problemów z uregulowaniem zobowiązań ze środków własnych danej jednostki;
  • kredyt kasowy – udzielany w związku z chwilowym brakiem gotówki w kasie;
  • kredyt sezonowy – finansowanie powstałych potrzeb w związku z przesunięciem wpływów i nakładów eksploatacyjnych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług;
  • linia kredytowa – umożliwienie kredytobiorcy zadłużania się do określonego limitu kwotowego, który jest określony w umowie zawartej z bankiem. Kredyty w ramach linii kredytowej mogą być zaciągane w różnych terminach i na różne cele.

Przypisy edytuj

  1. I. Heropolitańska, E. Borowska: Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa: Twigger, 1997, s. 42. ISBN 83-85946-60-8.

Bibliografia edytuj

  • I. Heropolitańska, E. Borowska: Kredyty i gwarancje bankowe, Warszawa: Twigger, 1997. ISBN 83-85946-60-8.