Kronika Rodu Tocco

dzieło literackie

Kronika Rodu Tocco – anonimowa kronika bizantyńska z XV wieku.

Obejmuje ona okres 1375-1425. Skupia się na dziejach rodu Tocco. Centralna postacią jest Karol I Tocco, hrabia Kefalenii (1376–1429) i despota Epiru (1399–1429). Jest napisana piętnastosylabowym białym wierszem w języku greckim. Składa się 3923 wersów. Autor pozostaje nieznany. Prawdopodobnie była nim osoba z kręgu Karola Tocco. Jest on przyjazny wobec Greków i nieprzychylnie nastawiony wobec Albańczyków. Kronika została opublikowana po raz pierwszy w 1975 roku przez Giuseppe Schiro. Kronika ma wartość jako źródło historyczne do dziejów rodu Tocco.

Bibliografia edytuj

  • Giuseppe Schirò, Το Χρονικό των Τόκκων. Τα Ιωάννινα κατά τας αρχάς του ΙΕ αιώνος [The Chronicle of the Tocco. Ioannina at the beginning of the 15th century], Ioannina 1965.
  • Giuseppe Schirò, Cronaca dei Tocco di Cefalonia, prolegomeni, testo critico e traduzione, Rome: Accademia nazionale dei Lincei 1975. Corpus Fontium Historiae Byzantinae 10.