Krzyż Honorowy ZHR

Krzyż Honorowy ZHR – odznaczenie ustanowione z okazji 15-lecia powstania ZHR i zatwierdzony uchwałą Naczelnictwa ZHR 165/3 z dnia 10 maja 2005[1]. W 2007 Regulamin Krzyża Honorowego ZHR został zmieniony uchwałą Naczelnictwa ZHR 189/2 z dnia 18 marca 2007[2][3].

Krzyż Honorowy ZHR
Baretka
Baretka Krzyża Honorowego ZHR
SEMPER FIDELIS
Baretka
Baretka Krzyża Honorowego ZHR
PRO AMICO
Ustanowiono 10 maja 2005

Krzyż Honorowy ZHR jest odznaczeniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia na rzecz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i przyznawany jest w dwóch kategoriach:

  • SEMPER FIDELIS – przyznawany szczególnie zasłużonym instruktorkom i instruktorom ZHR,
  • PRO AMICO – przyznawany wybitnym przyjaciołom ZHR.

Nadawanie Krzyża Honorowego odbywa się przy okazji dat związanych z ważnymi wydarzeniami ZHR.

Krzyż Honorowy na wniosek Kapituły nadaje Przewodniczący ZHR i ogłasza to w rozkazie. Kapitułę Krzyża Honorowego ZHR stanowią: przewodniczący i byli przewodniczący ZHR. Kapituła zbiera się na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia wniosków i podjęcia uchwał o nadaniu Krzyża Honorowego przynajmniej jeden raz w roku.

Wszczęcie postępowania o nadanie odznaczenia następuje na podstawie wniosku złożonego wraz z uzasadnieniem. Wnioski o nadanie Krzyża Honorowego mogą składać: członkowie Naczelnictwa ZHR, członkowie Rady Naczelnej ZHR, członkinie Głównej Kwatery Harcerek i członkowie Głównej Kwatery Harcerzy.

Linki zewnętrzneEdytuj

PrzypisyEdytuj