Krzyż Honorowy ZHR

Krzyż Honorowy ZHR – odznaczenie ustanowione z okazji 15-lecia powstania ZHR i zatwierdzony uchwałą Naczelnictwa ZHR 165/3 z dnia 10 maja 2005[1]. W 2007 Regulamin Krzyża Honorowego ZHR został zmieniony uchwałą Naczelnictwa ZHR 189/2 z dnia 18 marca 2007[2][3].

Krzyż Honorowy ZHR
Ustanowiono 10 maja 2005

Krzyż Honorowy ZHR jest odznaczeniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia na rzecz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej i przyznawany jest w dwóch kategoriach:

  • SEMPER FIDELIS – przyznawany szczególnie zasłużonym instruktorkom i instruktorom ZHR,
  • AD AMICUM – przyznawany wybitnym przyjaciołom ZHR.

Nadawanie Krzyża Honorowego odbywa się przy okazji dat związanych z ważnymi wydarzeniami ZHR.

Krzyż Honorowy na wniosek Kapituły nadaje Przewodniczący ZHR i ogłasza to w rozkazie. Kapitułę Krzyża Honorowego ZHR stanowią: przewodniczący i byli przewodniczący ZHR. Kapituła zbiera się na wniosek Kanclerza w celu rozpatrzenia wniosków i podjęcia uchwał o nadaniu Krzyża Honorowego przynajmniej jeden raz w roku.

Wszczęcie postępowania o nadanie odznaczenia następuje na podstawie wniosku złożonego wraz z uzasadnieniem. Wnioski o nadanie Krzyża Honorowego mogą składać: członkowie Naczelnictwa ZHR, członkowie Rady Naczelnej ZHR, członkinie Głównej Kwatery Harcerek i członkowie Głównej Kwatery Harcerzy.

PrzypisyEdytuj