Krzysztof Stachowski

Krzysztof Stachowski herbu Ogończyk – marszałek Trybunału Głównego Wielkiego Księstwa Litewskiego w 1610 roku, marszałek oszmiański w 1618 roku, wojski oszmiański w latach 1603-1618.

Krzysztof Stachowski
Herb
Ogończyk

Poseł powiatu mińskiego na sejm zwyczajny 1613 roku[1]. Poseł na sejm nadzwyczajny 1613 roku z powiatu oszmiańskiego[2]. Poseł na sejm 1620 roku z powiatu oszmiańskiego[3].

Przypisy edytuj

  1. Janusz Byliński, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984, s. 248.
  2. Janusz Byliński, Dwa sejmy z roku 1613, Wrocław 1984, s. 254, tu błędnie jako Krzysztof Steckowski.
  3. Jerzy Pietrzak, Po Cecorze i podczas wojny chocimskiej. Sejmy z lat 1620 i 1621, Wrocław 1983, s. 171.

Bibliografia edytuj

  • Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego, T. I, Województwo Wileńskie XIV-XVIII wiek, pod red. A. Rachub, Warszawa 2004, s. 729.
  • Złota księga szlachty polskiej, r. XVIII, Poznań 1896, s. 132.