Kultura sebilska

kultura sebilska - nazwa niniejszej jednostki kulturowej związana jest z eponimicznym stanowiskiem Sebil znajdującego się w rejonie Kom Ombo w Egipcie. Zespół zjawisk kulturowych utożsamianych z omawianą kulturą obejmował swym zasięgiem obszary doliny dolnego Nilu. Rozwój tej jednostki kulturowej wyznaczają daty od ok. 15 do ok. 12 tys lat temu. Inwentarz kamienny w owej kulturze reprezentowany jest przez zbrojników w formie asymetrycznych trapezów do których wytworzenia posługiwano się techniką lewaluaską. Gospodarka kultury sebilskiej miała charakter mieszany gdyż poświadczone jest stosowanie przez ludność tej kultury łowiectwa, rybołówstwa i zbieractwa roślinnego na co wykazują znaleziska kamienni żarnowych.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Świata, t. I Świat przed „rewolucją” neolityczną, Fogra, Kraków 2004.
  • Janusz K. Kozłowski, Archeologia Prahistoryczna, t. I Starsza Epoka Kamienia, Nakładem Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1972.
  • Piotr Kaczanowski, Janusz K. Kozłowski, Wielka Historia Polski , t.1 Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.), Fogra, Kraków 1998.
  • Janusz K. Kozłowski (opracowanie naukowe), Encyklopedia historyczna świata, t. I Prehistoria, Agencja Publicystyczno-Wydawnicza Opres, Kraków 1999.
  • Bolesław Ginter, Janusz K. Kozłowski, Technika obróbki i typologia wyrobów kamiennych paleolitu, mezolitu i neolitu (wyd. III), PWN, Warszawa 1990.
  • J. Desmond Clark, Prahistoria Afryki, PWN, Warszawa 1978.