Piotr Kaczanowski

polski archeolog

Piotr Franciszek Kaczanowski (ur. 24 lutego 1944 w Rzucowie, zm. 5 kwietnia 2015[1] w Krakowie) – polski archeolog, numizmatyk[1], prof. dr hab., dziekan Wydziału Historycznego UJ w latach 1999-2005[1]. Był członkiem Komisji Edukacji RGSW, Komisji Ekonomicznej RGSW oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego[1].

Piotr Kaczanowski
Państwo działania

 Polska

Data i miejsce urodzenia

24 lutego 1944
Rzuców

Data i miejsce śmierci

5 kwietnia 2015
Kraków

Profesor nauk humanistycznych
Specjalność: archeologia
Alma Mater

Uniwersytet Jagielloński

Doktorat

1975

Habilitacja

1993

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Uniwersytet Jagielloński

Odznaczenia
Medal Komisji Edukacji Narodowej Złoty Krzyż Zasługi Odznaka „Honoris Gratia”
Grób Piotra Kaczanowskiego
Kraków, cmentarz Grębałów.

Życiorys edytuj

Był uczniem Kazimierza Godłowskiego. Studia ukończył w 1966, doktorat uzyskał w 1975. W roku 1993 habilitował się na Wydziale Historycznym UJ na podstawie rozprawy Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum. Specjalizacja archeologiczna: młodszy okres przedrzymski, okres wpływów rzymskich (kultura przeworska) oraz wczesne fazy okresu wędrówek ludów na obszarze środkowej i północnej Europy, w tym problematyka uzbrojenia ludności „barbarzyńskiej” części Europy[1]. Prowadził m.in. specjalistyczne badania nad kryteriami wydzielenia importów rzymskich w oparciu o wyniki badań mineralogiczno-petrograficznych oraz metaloznawczych[1].

Prof. Kaczanowski był kierownikiem projektu badawczego poświęconego badaniom wykopaliskowym na wielokulturowej osadzie w Jakuszowicach, prowadził prace nad kompleksową monografią cmentarzyska kultury przeworskiej w Opatowie. Współpracował m.in. z profesorami Januszem Krzysztofem Kozłowskim oraz Michałem Parczewskim. Był autorem ponad 100 publikacji naukowych. Za swoją pracę został odznaczony w 1989 Złotym Krzyżem Zasługi, w 1999 Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 2014 Odznaką Honoris Gratia.

Był współautorem pierwszego tomu Wielkiej Historii Polski[1].

Wybrane publikacje edytuj

 • Próba rekonstrukcji stosunków społecznych ludności terenu północno-wschodnich Niemiec w okresie wczesnorzymskim w świetle badań prowadzonych nad materiałami grobowymi, Prace Archeologiczne 10, 1968.
 • Drochlin. Ciałopalne cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wpływów rzymskich, Kraków 1987.
 • Importy broni rzymskiej na obszarze Europejskiego Barbaricum, Kraków 1992.
 • Klasyfikacja grotów broni drzewcowej kultury przeworskiej z okresu rzymskiego, Kraków 1995.
 • Wielka historia Polski t. 1, Najdawniejsze dzieje ziem polskich (do VII w.) (z J. K. Kozłowskim), Kraków 1998.
 • Nowe znaleziska rzymskich mieczy z Barbaricum w świetle problemów konserwatorskich, [w:] Superiores barbari. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Godłowskiego, red. R. Madyda-Legutko, T. Bochnak, Kraków 2000.
 • Archeologia o początkach Słowian, red. Kaczanowski P., Parczewski M., Kraków 2001. ISBN 83-7188-892-9.
 • Wielka Historia Świata t. 3, Europa barbarzyńska, Kraków 2005.
 • Importy broni rzymskiej na obszarze europejskiego Barbaricum (rozprawa).
 • Tabula Imperii Romani (artykuły).
 • Sprawozdania. Badania ratownicze przeprowadzone na stanowisku wczesnośredniowiecznym w Prałkowcach; powiat Przemyśl.

Przypisy edytuj

 1. a b c d e f g Jarosław Bodzek, Profesor Piotr Kaczanowski (24 lutego 1944 – 5 kwietnia 2015), „Zapiski Numizmatyczne”, 10, 2015, s. 343-345.