Kutan – biopolimer wchodzący w skład kutykuli niektórych roślin. Substancja została wykryta po raz pierwszy u Agave americana, a następnie u kilku innych gatunków[1]. Jego występowanie stwierdzono również w pozostałościach 18 różnych roślin kopalnych. Struktura i synteza kutanu nie jest w pełni poznana[2]. Wyniki badań skazują, że jest polimerem wodorowęglanowym[1]. Jest odporny na zmydlanie, deestryfikację i hydrolizę zasadową[3].

Agave americana to kserofit, u którego po raz pierwszy wykryto kutan

PrzypisyEdytuj

  1. a b M. Nip, E. W. Tegelaar, J. W. de Leeuw, P. A. Schenck, P. J. Holloway. A new non-saponifiable highly aliphatic and resistant biopolymer in plant cuticles. „Naturwissenschaften”. 73 (10), s. 579-585, 1986. 
  2. Briggs Derek E. G.. Molecular taphonomy of animal and plant cuticles: selective preservation and diagenesis. „Phil Trans R Soc B”. 254 (1379), s. 7-17, 1999. DOI: 10.1098/rstb.1999.0356. 
  3. Schmidt, H. W. and Schönherr, J.. Development of plant cuticles – occurrence and role of non-ester bonds in cutin of Clivia miniata Reg. leaves. „Planta”. 156, s. 380-384, 1982.