Kwartalnik

czasopismo ukazujące się raz na trzy miesiące

Kwartalnikczasopismo ukazujące się cztery razy w roku.

Kwartalnik

Część z tych czasopism ukazuje się raz na trzy kolejne miesiące roku kalendarzowego (czyli raz na kwartał). Posiadają one z reguły numerację nawiązującą do kolejnych kwartałów lub tworzących je miesięcy roku. Terminy ukazywania się pozostałych (np. przyrodniczych, ogrodniczych, rolniczych, turystycznych) związane są zwykle z porami roku (np. zima – wiosna – lato – jesień). Często tego typu czasopisma mają znacznie większą objętość w porównaniu z miesięcznikami.