L’Avenir (fr. Przyszłość) – pierwszy francuski dziennik katolicki, założony w 1830 roku przez Harela du Tancrela i Huguesa Félicitégo Roberta de Lamennais. Gazeta broniła ideałów katolicyzmu liberalnego. Jej głównymi autorami byli Henri Lacordaire, Charles de Montalembert i Philippe Gerbet. Publikacja gazety została zawieszona 15 listopada 1831 roku, a rozwiązanie nastąpiło 15 sierpnia 1832 roku po ukazaniu się encykliki Grzegorza XVI Mirari vos.

L’Avenir
Dieu et la liberté
ilustracja
Częstotliwość

dziennik

Państwo

 Francja

Adres

20, rue Jacob, Paryż

Pierwszy numer

16 października 1830

Ostatni numer

15 listopada 1831

Redaktor naczelny

Hugues-Félicité-Robert de Lamennais

Stali współpracownicy

Henri Lacordaire, Charles de Montalembert, Philippe Gerbet

Historia edytuj

Czasopismo powstało na fali rewolucji lipcowej, w której Lamennais widział ruch społeczny i krok ludzkości wprzód, ale i obawę krytyki Kościoła. Postanowił więc wraz z przyjaciółmi założyć czasopismo „L’Avenir”, wychodząc z założenia, że społeczeństwo dźwignie się na nowo, jeśli liberalizm będzie katolicki. Pierwszy numer gazety, która otrzymała podtytuł Dieu et la liberté (fr. Bóg i wolność) ukazał się 16 października 1830 roku. Gazeta szybko stała się bardzo popularna, także poza granicami Francji.

Niektóre z idei dziennika, takie jako założenie, że potęga religii nie wynika z poparcia władz, a sumienia ludzi, doprowadziły do tego, że „L’Avenir” opowiadał się za rozdziałem kościoła od państwa. Dziennik domagał się ponadto pełnej swobody dla stowarzyszeń, zebrań, prasy i szkoły, jawności w procedurze sądowej oraz opieki prawodawczej dla robotników. Lamennais nawoływał również, aby papież zerwał dotychczasowy związek z rządami i ogłosił wolność.

Radykalne idee oraz gwałtowny język gazety (w tym krytyka biskupów) napotkały opór ze strony części duchowieństwa i wprowadziły rozdwojenie wśród francuskich katolików. W związku z tym episkopat francuski wydał kilka listów pasterskich dotyczących dziennika, a rząd już po pięciu tygodniach skonfiskował dwa numery i postawił Lamennais'ego i Lacordaire’a przed sądem za przestępstwa prasowe, ale zostali uniewinnieni.

15 listopada 1831 roku z uwagi na krytykę redaktorów „L’Avenir”" przez opinię publiczną postanowili oni zawiesić wydawanie gazety do momentu, gdy sąd o niej wyjawi papież. Grzegorz XVI 15 sierpnia 1832 roku wydał encyklikę Mirari vos, krytykującą nie działalność gazety, ale nadużycia w związku z łączeniem liberalizmu i chrześcijaństwa, wskutek czego całkowicie zawieszono jej działalność.

Bibliografia edytuj