Lasy Warszawskie jako leśny kompleks promocyjny zostały powołane w sierpniu 2005 roku. Tworzą je cztery nadleśnictwa: Celestynów, Drewnica, Chojnów oraz Jabłonna. Ich podstawowym zadaniem jest utrzymanie lasów wokół Warszawy. Produkcja drewna jest pochodną funkcji ochronnych, ekologicznych i społecznych. Drzewostany porastają przeważnie słabe, niskoprodukcyjne siedliska. W podwarszawskich lasach przeważają drzewostany sosnowe z domieszką brzozy.

Lasy Warszawskie
Zajmowane
jednostki
administracyjne
Polska:
województwo mazowieckie

Rola Lasów WarszawskichEdytuj

  • funkcja ochronna zielone płuca miasta – doprowadzają do centrum miasta klinami napowietrzającymi świeże powietrze.
  • funkcja przeciwpożarowa
  • funkcja rekreacyjna