Legendarni władcy Danii według „Gesta Danorum”

Saxo Gramatyk w swoim dziele Gesta Danorum przedstawił swoją listę władców Danii. Fragmenty tej listy posłużyły historykom jako jedno ze źródeł do (nieukończonej) rekonstrukcji pocztu prehistorycznych władców Danii do X wieku.

Lista Saxo stworzona została na podstawie innych, starszych list. Saxo opierał się między innymi na Kronice z Roskilde oraz pracach Adama z Bremy. Często kilka osób zostało połączonych w jedną, bywa również, że jedna postać występuje pod wieloma imionami. Zestawienie to powinno być traktowane jako źródło na pograniczu dokumentu historycznego i sagi.

Pierwsza księga:

Druga księga:

Trzecia księga:

  • Høder
  • Balder (bóg)
  • Rørik
  • Hardvendel
  • Fenge

Czwarta księga:

Piąta księga:

Szósta księga:

Siódma księga:

Ósma księga:

Dziewiąta księga:


Dziesiąta księga:

Zobacz teżEdytuj