Lekcja

strona ujednoznaczniająca
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Lekcja”.

Lekcja – od późnołacińskiego lectio (odczytanie)