Lekcja (szkoła)

Ten artykuł dotyczy lekcji w szkole. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.

Lekcja (inaczej: jednostka dydaktyczna) – organizacyjna forma nauczania oparta na realizacji określonego zadania dydaktycznego (poznawczego, kształcącego i wychowawczego). Jest formalnym rodzajem interakcji nauczyciela z uczniami, nastawionym na realizację celów kształcenia i celów wychowania. W Polsce przyjęto, iż trwa 45 minut a rozpoczęcie następnej lekcji musi być poprzedzone przerwą międzylekcyjną. Lekcja jest stosowana w nauczaniu podstawowym i ponadpodstawowym (średnim).

 1. Struktura lekcji uzależniona jest od:
  • realizowanych celów
  • treści merytorycznych
  • metod kształcenia
 2. Funkcje dydaktyczne lekcji:
  • zapoznanie uczniów z nowym materiałem
  • utrwalanie opanowanego już materiału
  • sprawdzenie wiadomości i ocena
 3. Wyróżniamy następujące typy lekcji:
 4. Rodzaje lekcji:
  • zajęcia pozalekcyjne