Ten artykuł dotyczy dwuznaku w języku portugalskim. Zobacz też: LH.
Lh lh

Lhdwuznak występujący w języku portugalskim. Oznacza hiszpańskie ll i włoskie gl.