Otwórz menu główne

Liceum pedagogiczne – zakład kształcenia nauczycieli. Średnia szkoła zawodowa, utworzona po roku 1932 w wyniku reformy szkolnej jędrzejewiczowskiej (reforma Janusza Jędrzejewicza) i likwidacji seminariów nauczycielskich. Pierwsi absolwenci opuścili te szkoły w roku szkolnym 1937/1938.

Po zakończeniu wojny wznowiły działalność, stanowiąc podstawową formę kształcenia nauczycieli do roku szkolnego 1962/1963, kiedy zostały zlikwidowane. Zastąpiono je szkołami o nazwie studium nauczycielskie na poziomie policealnym.