Light Aircraft Pilot Licence

Licencja pilota statków powietrznych lekkich (ang. Light Aircraft Pilot Liceanse (LAPL)) – kategoria licencji pilota statku powietrznego uprawniającą do pilotowania w celach niezarobkowych.

Typy licencji PPLEdytuj

LAPL(A) – licencja pilota samolotowego rekreacyjnego

LAPL(H) – licencja pilota śmigłowcowego rekreacyjnego

LAPL(S) – licencja pilota szybowcowego rekreacyjnego

LAPL(B) – licencja pilota balonowego rekreacyjnego

BibliografiaEdytuj

  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 września 2013 r. w sprawie licencjonowania personelu lotniczego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1713)