Loreta (imię)

imię żeńskie

Loretaangielski odpowiednik imienia Laura. Forma powstała przez redukcję włoskiego zdrobnienia tego imienia do Lauretta.

Loreta imieniny obchodzi 10 grudnia; przyjmuje się, że jest to pamiątka bł. dziewicy Marii z Loreto.