Ludowy Związek Kobiet

Ludowy Związek Kobiet – konspiracyjna organizacja ruchu ludowego powstała w czasie II wojny światowej.

Związek powstał w styczniu 1942 r., zajmując się obsługiwaniem konspiracyjnej sieci łączności, kolportażem wydawnictw Centralnego Kierownictwa Ruchu Ludowego „Roch” i Batalionów Chłopskich, oraz opieką nad rodzinami pomordowanych i więzionych przez Niemców. Organizacja zajmowała się również zaopatrywaniem w żywność niektórych oddziałów BCh i prowadziła pracę kulturalno-oświatową.

Na szczeblu centralnym utworzono 9 wydziałów:

 • organizacyjny
 • spółdzielczo-gospodarczy
 • propagandowy
 • pracy i wydawnictw
 • dziecka
 • zdrowia i opieki społecznej
 • kształcenia kobiet
 • Zielonego Krzyża
 • prawny

W sumie Ludowy Związek Kobiet liczył około 12 000 kobiet, z czego aż 8000 działało w Zielonym Krzyżu[1].

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Encyklopedia II wojny światowej. Praca zbiorowa. Warszawa: MON, 1975.
 • Mała Encyklopedia Wojskowa – Wydawnictwo MON 1971