Lwia spółka (łac. societas leonina) – spółka osobowa, w której jeden ze wspólników jest wyłączony od udziału w stratach, a drugi od udziału w zyskach.

Nazwa "lwia spółka" pochodzi ze starożytnego Rzymu i już od czasów Ulpiana zawieranie kontraktów lwich spółek było zakazane.

W Polsce umowa spółki przewidująca zwolnienie wspólnika z udziału w zyskach nie będzie w tym zakresie obowiązywać, gdyż zgodnie z art. 51 § 3 polskiego Kodeksu spółek handlowych można zwolnić wspólnika od udziału w stratach, jednak zgodnie z § 1 tego samego przepisu a contrario nie można go pozbawić (ani ograniczyć mu) udziału w zyskach. Ponadto zawarcie "spółki lwiej" byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 Kodeksu cywilnego)[1][2].

Art. 51.

§ 1. Każdy wspólnik ma prawo do równego udziału w zyskach i uczestniczy w stratach w tym samym stosunku bez względu na rodzaj i wartość wkładu.
§ 2. Określony w umowie spółki udział wspólnika w zysku odnosi się, w razie wątpliwości, także do jego udziału w stratach.
§ 3. Umowa spółki może zwolnić wspólnika od udziału w stratach.

z Kodeksu spółek handlowych[3]

W innych państwach możliwość zawierania lwich spółek może być – tak jak w Polsce – zakazana (np. Włochy), albo dozwolona (np. Austria, zgodnie z obowiązującym tam Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch)[4].

Przypisy edytuj

  1. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, red. Wojciech Pyzioł, Warszawa 2008.
  2. Naworski Jerzy Paweł, Potrzeszcz Radosław, Siemiątkowski Tomasz, Strzelczyk Krzysztof, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółki osobowe, Warszawa 2001.
  3. Tekst jednolity ustawy, stan na 22 stycznia 2007.
  4. Zivilrecht – Grundriss und Einführung in das Rechtsdenken, rozdział 12 G III 5 (Gewinn, Verlust, Rechnungslegung und Kontrolle)

Linki zewnętrzne edytuj