Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych (oficjalny skrót to K.s.h., w języku prawniczym używa się również: KSH, k.s.h.) – polska ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych[1] zawierająca przepisy normujące ustrój spółek handlowych, do których zaliczają się:

Ustawa z dnia 15 września 2000 r.
Kodeks spółek handlowych
Nazwa potoczna Kodeks spółek handlowych
Skrót nazwy KSH, K.s.h., ksh, k.s.h.
Data wydania 15 września 2000
Miejsce publikacji  Polska, Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037
Tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 505
Data wejścia w życie 1 stycznia 2001
Rodzaj aktu ustawa
Przedmiot regulacji zasady funkcjonowania spółek prawa handlowego
Status obowiązujący
Ostatnio zmieniony przez Dz.U. z 2020 r. poz. 288
Wejście w życie ostatniej zmiany 1 lipca 2020
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych

Kodeks ten nie reguluje natomiast innych spółek (niebędących podmiotami prawa, lecz wyłącznie umową cywilnoprawną) — spółek cywilnych, których działanie reguluje Kodeks cywilny[2].

W odróżnieniu od poprzednio obowiązującego Kodeksu handlowego z 1934 r., obecny Kodeks spółek handlowych nie zawiera drugiej zasadniczej części prawa handlowego - przepisów normujących czynności handlowe. Obecnie są one regulowane prawie w całości przez Kodeks cywilny.

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. nr 94, poz. 1037)
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)

Linki zewnętrzneEdytuj