Maciej Woyna

Maciej Woyna herbu Trąby – podskarbi dworny litewski w 1605 roku, ciwun użwencki w 1592 roku, pisarz litewski w 1589 roku, sekretarz Jego Królewskiej Mości.

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy centralni i dygnitarze Wielkiego Księstwa Litewskiego XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Henryk Lulewicz i Andrzej Rachuba. Kórnik 1994, s. 249.