Otwórz menu główne

Magazyn Krzeszowicki

Magazyn Krzeszowicki – miesięcznik samorządowy w Krzeszowicach. Na łamach tego czasopisma poruszane są tematy związanych z samorządem i Urzędem Miejskim w Krzeszowicach. Publikowane są informacje burmistrza i relacje z sesji Rady Miejskiej.

Magazyn Krzeszowicki
Częstotliwość miesięcznik
Państwo  Polska
Adres ul. dr. J. Walkowskiego 1,
32-065 Krzeszowice
Wydawca Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach
Pierwsze wydanie 1993
Redaktor naczelny Marian Lewicki
Średni nakład 700 egz.
Format A4
ISSN 1231-9643
Strona internetowa