Otwórz menu główne

Magnetometria (z gr. μαγνῆτις λίθος magnētis líthos "magnetyt", łac. metreo "mierzę") dziedzina geofizyki, zajmująca się interpretacją anomalii magnetycznych, skorupowych oraz właściwości magnetycznych utworów geologicznych.