Magnificencja

Jej/Jego Magnificencjatytuł przysługujący rektorom wyższych uczelni. Pochodzi z łacińskiego z magnificentia (wspaniałość). Używany w sytuacjach oficjalnych (uroczystości, dokumenty). W zwyczajnej rozmowie należy mówić „pani rektor/panie rektorze”. W wywiadach prasowych zwykle korzysta się z tytułu.

Tytułu tego powinno się też używać, pisząc podania adresowane do prorektorów.