Maius, łac. – miesiąc maj. Prawdopodobnie pochodzi od rzymskiej bogini Maia – matka; poświęcony jej był dzień 1 maja. Uważa się też, że był poświęcony wszystkim bogom. Liczył 31 dni i był trzecim miesiącem w kalendarzu rzymskim.

Dzień Nazwa Nazwa dłuższa
1 Kalendae (Kalendy) Kalendis Maiis
2 VI a.d. Nones ante diem VI (sextum) Nonas Maias
3 V a.d. Nones ante diem V (quintum) Nonas Maias
4 IV a.d. Nones ante diem IV (quartum) Nonas Maias
5 III a.d. Nones ante diem III (tertium) Nonas Maias
6 Pridie Nones pridie Nonas Maias
7 Nonae (Nony) Nonis Maiis
8 VIII a.d. Ides ante diem VIII (octavum) Idus Maias
9 VII a.d. Ides ante diem VII (septimum) Idus Maias
10 VI a.d. Ides ante diem VI (sextum) Idus Maias
11 V a.d. Ides ante diem V (quintum) Idus Maias
12 IV a.d. Ides ante diem IV (quartum) Idus Maias
13 III a.d. Ides ante diem III (tertium) Idus Maias
14 Pridie Ides pridie Idus Maias
15 Idus (Idy) Idibus Maiis
16 XVII a.d. Iuniis Kalends ante diem XVII (septimum decimum) Kalendas Iunias
17 XVI a.d. Iuniis Kalends ante diem XVI (sextum decimum) Kalendas Iunias
18 XV a.d. Iuniis Kalends ante diem XV (quintum decimum) Kalendas Iunias
19 XIV a.d. Iuniis Kalends ante diem XIV (quartum decimum) Kalendas Iunias
20 XIII a.d. Iuniis Kalends ante diem XIII (tertium decimum) Kalendas Iunias
21 XII a.d. Iuniis Kalends ante diem XII (duodecimum) Kalendas Iunias
22 XI a.d. Iuniis Kalends ante diem XI (undecimum) Kalendas Iunias
23 X a.d. Iuniis Kalends ante diem X (decimum) Kalendas Iunias
24 IX a.d. Iuniis Kalends ante diem IX (nonum) Kalendas Iunias
25 VIII a.d. Iuniis Kalends ante diem VIII (octavum) Kalendas Iunias
26 VII a.d. Iuniis Kalends ante diem VII (septimum) Kalendas Iunias
27 VI a.d. Iuniis Kalends ante diem VI (sextum) Kalendas Iunias
28 V a.d. Iuniis Kalends ante diem V (quintum) Kalendas Iunias
29 IV a.d. Iuniis Kalends ante diem IV (quartum) Kalendas Iunias
30 III a.d. Iuniis Kalends ante diem III (tertium) Kalendas Iunias
31 Pridie Iuniis Kalends pridie Kalendas Iunias