Marcin Konstanty Krasicki

Marcin Konstanty Krasicki herbu Rogala (1620-1672) – hrabia cesarstwa, kasztelan przemyski w latach 1671-1672, podczaszy przemyski w latach 1647-1671, pułkownik wojska powiatowego ziemi przemyskiej w 1671 roku[1].

Marcin Konstanty Krasicki
Herb
Rogala
Rodzina

Krasiccy herbu Rogala

Data śmierci

1672

Ojciec

Jerzy Krasicki

Matka

Anna Sanguszko

Poseł na sejm 1649/1650 roku z nieznanego sejmiku[2]. Był elektorem Michała Korybuta Wiśniowieckiego z ziemi przemyskiej w 1669 roku[3], podpisał jego pacta conventa[4]. W 1672 roku był deputatem województwa ruskiego na Trybunał Główny Koronny.

PrzypisyEdytuj

  1. Dariusz Kupisz, Wojska powiatowe samorządów Małopolski i Rusi Czerwonej w latach 1572 – 1717, Lublin 2008, s. 184.
  2. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 352.
  3. Svffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych y Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Zgodnie na Naiaśnieyßego Michała Korybvtha, Obranego Krola Polskiego [....] Dnia dziewiętnastego Czerwca, Roku 1669, [b.n.s].
  4. Porzadek na seymie walnym electiey między Warszawą a Wolą przez opisane artykuły do samego tylko aktu elekcyey należące vchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego tysiąc sześćset sześćdziesiąt dziewiątego dnia wtorego miesiąca maia. [b.n.s]

BibliografiaEdytuj

  • Marcin Konstanty hr. Krasicki z Siecina h. Rogala, www.sejm-wielki.pl
  • Ordo Dominorum Iudicium Deputatorum tam Spiritualiu[m] q[ua]m S[ae]cularium congregat[orum] Anno Millesimo Sexentesimo Septuagesimo Secundo p[ro] f[e]r[i]a secunda Conductus Pascha[e]., Archiwum Państwowe w Lublinie 15, k. 19.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 352.