Marcjan Zaleski

Marcjan (Marcin) Zaleski herbu Lis (zm. przed 23 maja 1663 roku) – pisarz ziemski sieradzki w latach 1619-1661, poseł na sejm konwokacyjny 1648 roku.

Poseł na sejm 1631 roku[1]. W czasie elekcji 1632 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[2] Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa sieradzkiego w 1632 roku[3]. W czasie elekcji 1648 roku został sędzią generalnego sądu kapturowego[4].

Poseł sejmiku szadkowskiego na sejm nadzwyczajny 1652 roku[5].

BibliografiaEdytuj

  • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz. Kórnik 1993, s. 154, 307.
  • Volumina Legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 78.

PrzypisyEdytuj

  1. Jan Seredyka, Parlamentarzyści drugiej połowy panowania Zygmunta III Wazy, Opole 1989, s. 95.
  2. Porządek Na Seymie Walnym Elekcyey, miedzy Warszawą a Wolą, Przez opisane Artykuły, do samego tylko Aktu Elekcyey należące, vchwalony y postanowiony. Roku Pańskiego, M. DC. XXXII. Dnia 27. Września, s. 7.
  3. Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 ... Woiewodztwo Krákowskie., [b.n.s.]
  4. Porządek na Seymie Walnym Elekcyey, między Warszawą, a Wolą, przez opisane Artykuły do samego tylko Aktu Elekcyey należące, uchwalony y postanowiony, Roku Pańskiego, M.DC.XLVIII. Dnia VI. Paźdźiernika, s. 7.
  5. Stefania Ochmann-Staniszewska, Zdzisław Staniszewski, Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo – doktryna – praktyka, tom II, Wrocław 2000, s. 379.