Margines

strona ujednoznaczniająca w projekcie Wikimedia
To jest strona ujednoznaczniająca. Poniżej znajdują się różne znaczenia hasła „Margines”.

Margines (łac. margo) może odnosić się do następujących znaczeń:

  • margines (ogólnie) – przestrzeń pomiędzy główną zawartością (np. grafiką lub fotografią) a brzegiem danej powierzchni (np. kartki papieru, płótna)
  • margines (typografia) – powierzchnia między kolumną tekstu a krawędziami stronicy
  • margines bezpieczeństwa – nadwyżka bieżącej lub planowanej wielkości sprzedaży ponad wyznaczony próg rentowności
  • margines chirurgiczny – pasmo zdrowych tkanek wyciętych wraz z usuwanym fragmentem nieprawidłowych, zmienionych chorobowo tkanek
  • margines (określenie typu osobowości) – osoba żyjąca na krawędzi dwóch lub więcej kręgów kulturowych, z których żaden nie definiuje w pełni jej tożsamości

Zobacz teżEdytuj