Masa molowa

masa jednego mola substancji chemicznej

Masa molowa – masa jednego mola substancji chemicznej. Często mylona z masą atomową lub masą cząsteczkową, liczbowo jest równa tym wartościom.

Jednostką masy molowej w układzie SI jest kg/mol, chociaż częściej wyrażana jest w jednostce pochodnej: g/mol. Jednostka g/mol jest powszechnie stosowana jako znacznie wygodniejsza w użyciu, gdyż tak wyrażona masa molowa jest liczbowo równa względnej masie molowej oraz podobna do wartości liczby masowej.

Przykłady mas molowych (wartości przybliżone):

  • dla wodoru (H2): 0,002 kg/mol = 2 g/mol
  • dla wody (H2O): 0,018 kg/mol = 18 g/mol
  • dla potasu (K): 0,039 kg/mol = 39 g/mol

Dawniej używano pojęcia „gramocząsteczka” – była to wyrażona w gramach masa 1 mola cząsteczek związku chemicznego lub atomów pierwiastka chemicznego[1].

PrzypisyEdytuj

  1. gramocząsteczka. Encyklopedia PWN. [dostęp 2019-11-09].