Medal Pochwalny

amerykańskie odznaczenie wojskowe

Medal Pochwalny (ang. Commendation Medal, skrót COM / CM) – amerykańskie odznaczenie, przedostatnie w hierarchii odznaczeń wojskowych (przed Medalem za Osiągnięcie), przyznawane przede wszystkim za zasługi niebojowe podczas pełnienia służby. Nadawane w pięciu odmianach przez poszczególne Rodzaje Sił Zbrojnych: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną i Korpus Piechoty Morskiej oraz Straż Wybrzeża. Piątą odmianę stanowi medal nadawany za służbę na połączonym stanowisku służbowym (Joint Duty Activity – JDA) lub w kwaterze Połączonych Sił Zadaniowych (Joint Task Force). Każda z odmian może zostać nadana żołnierzowi innego Rodzaju Sił Zbrojnych, a także żołnierzowi sił zbrojnych państwa sojuszniczego.

Medal Pochwalny
Commendation Medal
Ustanowiono

1944 – Marynarka Wojenna i Korpus Piechoty Morskiej
1945 – Wojska Lądowe
1947 – Straż Wybrzeża
1959 – Siły Powietrzne
1967 – Połączone Rodzaje Sił Zbrojnych

Powyżej

Medal za Chwalebną Służbę
Medal Departamentu Obrony za Chwalebną Służbę

Poniżej

Medal za Osiągnięcie

Historia edytuj

Odznaczenie zostało ustanowione 11 stycznia 1944 roku dla Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej, zaś 18 grudnia 1945 roku dla Wojsk Lądowych, początkowo jedynie w formie wstążki bez medalu, który dodano dopiero w roku 1950. Medal dla Straży Wybrzeża ustanowiono w 1947 roku, natomiast dla Sił Powietrznych w roku 1959. W 1967 roku Departament Obrony wprowadził odmianę dla Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych, noszoną przed pozostałymi odmianami medalu.

 
Liść dębu
 
Złota gwiazdka
 
Znaczek V

Odznaczenie może być nadane wielokrotnie. Kolejne nadanie jest oznaczane poprzez nałożenie na wstążkę (oraz baretkę) brązowej odznaki w formie pęku liści dębowych (oak leaf cluster) w Wojskach Lądowych, Siłach Powietrznych i medalu Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych lub złotej pięcioramiennej gwiazdki w Marynarce Wojennej, Korpusie Piechoty Morskiej i Straży Wybrzeża. Pięć odznak brązowych lub gwiazdek złotych jest zastępowanych odznaką względnie gwiazdką srebrną. W szczególnych wypadkach każda z odmian medalu może być nadana za zasługi bojowe. Nadanie takie wyróżnia brązowa litera „V” (ang. valor – waleczność) umieszczona na wstążce i baretce.

Army Commendation Medal jest jednym z najwyższych amerykańskich odznaczeń nadawanych obcokrajowcom. Kandydat proponowany do odznaczenia tym medalem musi zostać zaakceptowany przez Pentagon oraz amerykańskie władze bezpieczeństwa.

Rodzaje Medali Pochwalnych edytuj

Nazwa medalu Połączonych Rodzajów Sił Zbrojnych (Joint Service Commendation Medal – JSCM) Wojsk Lądowych (Army Commendation Medal – ARCOM) Sił Powietrznych
(Air Force Commendation Medal – AFCM)
Marynarki Wojennej i Korpusu Piechoty Morskiej
(Navy and Marine Corps Commendation Medal – N&MCCM)
Straży Wybrzeża
(Coast Guard Commendation Medal – CGCM)
Baretka          
Awers medalu          

Medal Pochwalny Wojsk Lądowych (Army Commendation Medal – ARCOM) edytuj

Oddział Personalny, Zarząd Ogólny Administracyjno-Personalny Departamentu Wojny (War Department General Administration and Personnel – WDGAP), w swoim raporcie z 5 listopada 1945 r., zarekomendował ustanowienie Wstążki Pochwalnej Wojsk Lądowych (Army Commendation Ribbon) o charakterystycznym wzorze w celu wyróżnienia zasłużonej służby w obszarach, za które w tym w czasie nie można było przyznać Medalu Brązowej Gwiazdy (Bronze Star Medal). Rekomendacja została zatwierdzona przez Sekretarza Wojny, a wstążka została ustanowiona Okólnikiem Departamentu Wojny Nr 377 z dnia 18 grudnia 1945 r. Dokument ten upoważnił przyznawanie nagrody „za zasłużoną służbę członkom Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych służących w jakimkolwiek charakterze w Wojskach Lądowych od 7 grudnia 1941 r., ale nie w ciągłych działaniach operacyjnych wobec przeciwnika, ani przy bezpośrednim wsparciu takiej operacji, tj. w obszarach i w okresach, w których Medal Brązowej Gwiazdy nie może być przyznany ze względu na jego operacyjny charakter”. Upoważnienie do wyróżniania Wstążką Pochwalną (Commendation Ribbon) zostało przyznane generałom dywizji lub dowódcom dowolnego dowództwa, sił lub jednostki wojskowej, zwykle dowodzonych przez generała dywizji[1].

W korespondencji Oddziału Personalnego z dnia 29 kwietnia 1948 r. do Oddziału ds. Personalnych i Administracyjnych, Kwatermistrza Generalnego, poinformowano, że Sekretarz Wojsk Lądowych i Sekretarz Sił Powietrznych wyrazili zgodę na ustanowienie medalu do Wstążki Pochwalnej i zlecili przygotowania propozycji projektu. Projekt został zatwierdzony przez obu sekretarzy w dniu 8 lipca 1948 r. Zawieszka Medalowa na Wstążce Pochwalnej (The Medal Pendant for Commendation Ribbon) został ogłoszony w Okólniku Nr 91 Departamentu Wojsk Lądowych (Department Army) z dnia 20 lipca 1949 r. (Pismo Sił Powietrznych Nr 35-25 z dnia 20 marca 1950 r.). Sekretarz Marynarki Wojennej zatwierdził Wstążkę Pochwalną Marynarki Wojennej (Navy Commendation Ribbon) i zezwolił 6 kwietnia 1950 r. na użycie tego samego medalu, ale z inną wstążką[1].

Zgodnie z Rozkazem Ogólnym nr 10 Departamentu Wojsk Lądowych z dnia 31 marca 1960 r. przemianowano Wstążkę Pochwalną z Zawieszką Medalową na Medal Pochwalny Wojsk Lądowych (Army Commendation Medal). Prezydent Kennedy, w memorandum do Sekretarza Obrony z dnia 1 czerwca 1962 r., zezwolił na przyznawanie odznaczenia wojskowego żołnierzom sił zbrojnych krajów zaprzyjaźnionych, którzy po 1 czerwca 1962 r. wyróżnili się aktem bohaterstwa, niezwykłego osiągnięcia lub zasłużoną służbą[1].

Zasady pierwszeństwa i sposób noszenia odznaczeń określa regulamin Wojsk Lądowych AR 670-1. Zasady przyznawania, upoważnień, dostaw i przyznawania odznaczeń zawarte są w AR 600-8-22[1].

Odznaczeni edytuj

Z tym tematem związana jest kategoria: Odznaczeni Medalem Pochwalnym (USA).

Polscy żołnierze odznaczeni Medalem Pochwalnym (Commendation Medal) edytuj

Stopień Imię Nazwisko Odmiana Data odznaczenia Uwagi
gen. Rajmund Andrzejczak ARCOM 2006 Za służbę w ramach VII zmiany PKW Irak
gen. broni Krzysztof Król ARCOM

JSCM

2005

2018

ARCOM za służbę w ramach IV zmiany PKW Irak, JSCM za służbę w DWKP-W w Szczecinie
gen. dyw. Roman Polko ARCOM
gen. bryg. Sławomir Petelicki ARCOM
gen. bryg. Dariusz Parylak ARCOM 2008
gen. bryg. Arkadiusz Szkutnik ARCOM 2008[2]
gen. bryg. Piotr Żurawski JSCM 2010, 2018 Dwukrotnie: ISAF 2010; HQ MNC NE 2018
gen. bryg. Artur Jakubczyk ARCOM 2018[3] Za działalność na rzecz bezpieczeństwa międzynarodowego
gen. bryg. Karol Molenda ARCOM 2019[4]
płk Mieczysław Karpiel ARCOM 2015[5]
płk Piotr Fajkowski ARCOM 2017[6] Za wzorową służbę jako dowódca zgrupowania bojowego podczas misji ISAF w Afganistanie
płk Jacek Perkowski ARCOM 2018[7] Z rąk attaché wojskowego USA płk. Jamesa McDonougha, przyznany przez Dowódcę Wojsk Lądowych USA w Europie
kmdr Robert Wereszko JSCM US Joint Staff, J7 Joint Force Development / Joint & Coalition Warfighting – pierwszy polski oficer łącznikowy w Sztabie Połączonym Sił Zbrojnych USA (sierpień 2011 – lipiec 2014)
ppłk Andrzej Kujawa ARCOM 2006 Za służbę w ramach VII zmiany PKW Irak
ppłk Artur Rochnowski ARCOM 2012 ISAF
ppłk Grzegorza Wtykło ARCOM 2013[8] Za służbę w ramach PKW Afganistan
ppłk Marcin Budzyński ARCOM 2013[9] Za służbę w ramach XII zmiany PKW ISAF Afganistan
ppłk Dariusz Żurek ARCOM 2013[10] Za służbę w ramach XII zmiany PKW ISAF Afganistan
ppłk Krzysztof Słomski ARCOM z wpinką „V” 2013[11] Za odwagę podczas obrony bazy w Ghazni w czasie XIII zmiany PKW ISAF Afganistan
ppłk Cezary Stachniak ARCOM 2020[12] Za wyjątkowe osiągnięcia jako główny planista wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) w ramach ćwiczenia DEFENDER-Europe 20
ppłk Robert Kucharski ARCOM 2012 Za udział w X zmianie PKW Afganistan Wkład Narodowy do Dowództw i Sztabów ISAF, Kandahar ROLFFSM-A
mjr Justyn Łyżwa ARCOM 2008 Combined Task Force Fury, ISAF
mjr Mariusz Miszczak ARCOM 2008 Za służbę w ramach ISAF
mjr Tomasz Semeniuk ARCOM 2008[13] Oficer łącznikowy SZ RP w 311 Dowództwie Wsparcia Task Force Gator, Operacja „Iracka Wolność”
mjr Sławomir Krawczyk ARCOM 2010 NTM-A ISAF
mjr Mateusz Dadał ARCOM 2011 NTM-A ISAF
mjr Paweł Gorzelańczyk ARCOM 2013 Task Force White Eagle, Combined Joint Task Force-101
mjr Piotr Zawiślak ARCOM 2013[8] Za służbę w ramach PKW Afganistan
mjr Małgorzata Krywiak AFCM 2018[14] Za pomoc w nawiązywaniu współpracy i kontaktów z lokalną społecznością oraz wsparcie logistyczne
kpt. Piotr Wojciechowski ARCOM 2010[15] Za służbę w ramach PKW Irak
kpt. Adam Ciesielski ARCOM 2010[15] Za służbę w ramach PKW Irak
kpt. Adam Czarnik ARCOM 2010[15] Za służbę w ramach PKW Irak
kpt. Tomasz Gilarok ARCOM 2012
kpt. Tomasz Rybka ARCOM 2012[16] Za wzorową służbę w XI zmianie PKW Afganistan
kpt. Marcin Czubat ARCOM 2013[17] Za służbę w ramach XII zmiany PKW Afganistan
kpt. Mariusz Migoń ARCOM 2013[8] Za służbę w ramach PKW Afganistan
kpt. Dariusz Demski ARCOM 2015[18] Za służbę w ramach I zmiany PKW RSM Afganistan
kpt. Damian Piórko ARCOM 2015[5]
kpt. Leszek Wierzbicki ARCOM 2015[19] Za służbę w ramach PKW Afganistan
kpt. Marian Orzechowski ARCOM 2015[19] Za służbę w ramach PKW Afganistan
kpt. Artur Błażejczak ARCOM 2016 Za służbę w ramach PKW RSM Afganistan
kpt. Rafał Olbryt ARCOM 2018[20] Za służbę w ramach VIII zmiany PKW Afganistan
por. Tomasz Sobański ARCOM z wpinką „V” 2013[11] Za odwagę podczas obrony bazy w Ghazni w czasie XIII zmiany PKW ISAF Afganistan
por. Małgorzata Michalska ARCOM 2013 Za służbę w ramach PKW Afganistan
por. Wojciech Jóźwiak ARCOM 2016[21] Za służbę w III zmianie PKW RSM Afganistan
st. chor. szt. Gerard Koniecki ARCOM 2012 Za służbę w ramach NTM-A ISAF
st. chor. Tomasz Książek ARCOM 2010[15] Za służbę w ramach PKW Irak
st. chor. Krzysztof Grabowiec ARCOM 2011 Za służbę w ramach NTM-A ISAF
st. chor. Maciej Cegielski ARCOM 2011 Za służbę w ramach NTM-A ISAF
st. chor. Jacek Narkun ARCOM 2012 Za służbę w ramach ISAF
mł. chor. Robert Busiak ARCOM 2012 Za służbę w ramach Task Force White Eagle PKW Afganistan, 2012
sierż. szt. Bogusław Ślęczka ARCOM 2011 Za służbę w ramach NTM-A ISAF
sierż. Bogdan Matolicz AFCM 2018[14] Za pomoc w nawiązywaniu współpracy i kontaktów z lokalną społecznością oraz wsparcie logistyczne
plut. Borys Froniewski ARCOM 2018 Za służbę w ramach PKW RSM Afganistan
st. kpr. Łukasz Janus ARCOM 2015[19] Za służbę w ramach PKW Afganistan
kpr. Przemysław Piątkowski ARCOM 2012[22] Za służbę w ramach IX zmiany PKW Afganistan, druga połowa 2011 r.
st. szer. Rafał Miotk ARCOM 2012 Za służbę w ramach ISAF

Spośród Polaków uhonorowanych odznaczeniem (Army COM) najwięcej jest żołnierzy JW 4101, kilkunastu odznaczonych.

Przypisy edytuj

 1. a b c d Army Commendation Medal, tioh.army.mil [dostęp 2020-12-14].
 2. Nowy szef zarządu Sztabu Generalnego WP, Wojsko-Polskie.pl [dostęp 2020-12-11] (pol.).
 3. The Army Commendation Medal dla dowódcy 2 Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego | lubiehrubie.pl, lubiehrubie.pl [dostęp 2020-12-12].
 4. Cyber.mil.pl – Wysokie odznaczenie amerykańskiej armii dla gen. bryg. Karola Molendy, www.cyber.mil.pl [dostęp 2020-12-11].
 5. a b https://wceo.wp.mil.pl/y/pliki/rozne/2019/07/KRONIKA_WP_2015.pdf.
 6. ..:: 15. Giżycka Brygada Zmechanizowana im. Zawiszy Czarnego :: AKTUALNOŚCI ::.., archiwum-15bz.wp.mil.pl [dostęp 2020-12-18].
 7. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych – Uroczysty apel z okazji rocznicy Powstania Listopadowego, archiwum-do.wp.mil.pl [dostęp 2020-12-11].
 8. a b c Redakcja, Minister Oczkowicz na Święcie WP w Garnizonie Kielce, Chroberz – chroberz.info serwis informacyjny miejscowości [dostęp 2020-12-12] (pol.).
 9. Ppłk Marcin Budzyński odznaczony medalem The Army Commendation Medal, Opoczno.info – Niezależny Portal Miejski [dostęp 2020-12-12] (pol.).
 10. ..:: Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny Wschód :: AKTUALNOŚCI ::.., archiwum-bwdwkp-w.wp.mil.pl [dostęp 2020-12-13].
 11. a b Illinois Guardsmen key in Taliban defeat at FOB Ghazni; awarded medals of valor from US deputy secretary of defense, DVIDS [dostęp 2020-12-19] (ang.).
 12. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, www.facebook.com [dostęp 2021-07-07] (ang.).
 13. Polish Army Major Receives Army Commendation Medal, Polishnews.com, 28 października 2008 [dostęp 2020-12-11] (pol.).
 14. a b 12. Baza Bezzałogowych Statków Powietrznych w Mirosławcu, pl-pl.facebook.com [dostęp 2020-12-12] (pol.).
 15. a b c d ..:: Ministerstwo Obrony Narodowej – serwis internetowy :: Aktualności ::.., archiwum2013.mon.gov.pl [dostęp 2020-12-12].
 16. Redakcja, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie pożegnała żołnierzy [ZDJĘCIA], Tomaszów Mazowiecki Nasze Miasto, 23 sierpnia 2013 [dostęp 2020-12-18] (pol.).
 17. Redakcja, Dzień Sapera w Ghazni. Zobacz ZDJĘCIA z obozu 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, Szczecin Nasze Miasto, 17 kwietnia 2013 [dostęp 2020-12-12] (pol.).
 18. Train Advise Assist Command-East – zakończenie służby polskich oficerów, archiwum-com-dkm.wp.mil.pl, 12 czerwca 2015 [dostęp 2020-05-26].
 19. a b c Polskie Radio PiK, Czterech polskich żołnierzy odznaczonych medalami armii USA – Polskie Radio PiK, www.radiopik.pl [dostęp 2020-12-12] (pol.).
 20. Żandarmeria Wojskowa, www.facebook.com [dostęp 2020-12-12] (pol.).
 21. ..:: 15 Gołdapski Pułk Przeciwlotniczy :: Aktualności ::.., archiwum-15pplot.wp.mil.pl [dostęp 2020-12-11].
 22. Redakcja, Amerykańskie odznaczenie dla żołnierza z Międzyrzecza, Gazeta Lubuska, 29 sierpnia 2012 [dostęp 2020-12-11] (pol.).

Bibliografia edytuj

 • John E. Strandberg, Roger James Bender, The Call of Duty: Military Awards and Decorations of the United States of America, San Jose 1994.