Melioracje leśne

Melioracje leśne - zabiegi, których podstawowym i zasadniczym celem jest poprawa (polepszenie) warunków produkcyjnych siedliska na powierzchniach leśnych przewidzianych do odnowienia lub też powierzchni nieleśnych przeznaczonych do zalesienia oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych (biologicznych) gleb w uprawach i starszych drzewostanach.

Zabiegi melioracyjne przeprowadza się głównie w okresie poprzedzającym odnowienie lub zalesienie na powierzchniach o niekorzystnych dla wzrostu i rozwoju przyszłych upraw warunkach strukturalnych, wilgotnościowych i żyznościowych gleby.

Podział zabiegów melioracyjnychEdytuj

Zakres melioracji leśnychEdytuj


Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj