Metaball – obiekty w grafice komputerowej, przypominające wyglądem twory organiczne. Technika renderowania obiektów metaball została wynaleziona przez Jima Blinna we wczesnych latach 80. W ogólności definiuje się jako obiekty dowolnego wymiaru, a więc jako funkcje w dziedzinie odpowiedniej liczby wymiarów, choć najczęściej stosuje się trój- i dwuwymiarowe implementacje (popularne w demach z lat 90.). Elementem definicji jest wartość progowa (wielowymiarowej) objętości obiektu; w przypadku trójwymiarowym, gdzie -ty metaball opisany jest funkcją postaci ma ona postać

1. Wpływ dwóch „dodatnich” obiektów metaball na siebie (sumowanie).
2. Wpływ „ujemnej” kuli na „dodatnią” przez tworzenie wgłębienia w „dodatniej” kuli (odejmowanie).

i określa czy objętość zamknięta przez powierzchnię zdefiniowaną przez obiektów metaball jest wypełniana w czy nie.

Metaball są jednym ze sposobów tworzenia obiektów trójwymiarowych; modelowanie obiektów za ich pomocą (oraz obiektów metaedge) możliwe jest np. w programach: LightWave 3D lub darmowym Blender.

Interakcja dodatnia między dwoma dwuwymiarowymi obiektami metaball o różnych kolorach, stworzona w programie Bryce: dwa małe obiekty metaball łączą się w jeden większy.


Zobacz teżEdytuj