Metabazydium (łac. metabasidium) – rodzaj podstawki u grzybów podstawkowych. Terminu tego używa się w dwóch znaczeniach:

  • podstawka wytwarzana bezpośrednio na teliosporze. Tego typu podstawki występują np. u grzybów należących do klasy głowniowców (Ustilaginales) czy śnieciowców (Tilletiales). W tym przypadku teliospora jest równocześnie przedgrzybnią, ale nazwy tej nie używa się; mówi się o teliosporze i podstawce. Kiełkując teliospora tworzy metabazydium, na którym wytwarzane są zarodniki płciowe – sporydia, najczęściej po 4 na jednej podstawce[1]. Teliospory i wytwarzające je telia są morfą płciową – teleomorfą[1].
  • podstawka właściwa (w odróżnieniu od probazydium)[2]. W większości przypadków metabazydium zastępuje probazydium, w niektórych podstawkach jednak pozostałości probazydium są widoczne u podstawy metabazydium w postaci worka lub cysty. Czasami są oddzielone przegrodą, czasami nie[3].
Cykl rozwojowy głowni kukurydzy. 1 – teliospora, 2 -metabazydium, 3 – sporydia, 7 – głownia kukurydzy

Przypisy edytuj

  1. a b Joanna Marcinkowska, Oznaczanie rodzajów grzybów sensu lato ważnych w fitopatologii, Warszawa: PWRiL, 2012, ISBN 978-83-09-01048-7.
  2. S.P. Gorjón, Genera of corticioid fungi: keys, nomenclature and taxonomy, „Studies in Fungi”, 5 (1), 2020, s. 227, DOI10.5943/sif/5/1/12 [dostęp 2023-09-07] (ang.).
  3. P.D. Sharma, The Fungi for University Students, wyd. 2, 2004, s. 274, ISBN 81-7133-768-6 (ang.).