Metoda Riva-Rocciego

Metoda Riva-Rocciego – jest to nieinwazyjna metoda pomiaru skurczowego ciśnienia tętniczego opracowana przez Scipione Riva-Rocciego.

Opis metodyEdytuj

Na ramię zakłada się sfigmomanometr. Jedną ręką napełnia się mankiet powietrzem, podczas gdy drugą monitoruje się tętno na tętnicy promieniowej. Mankiet napełnia się do około 20 mm Hg powyżej ciśnienia przy którym zanikło tętno, a następnie powoli się go opróżnia. Wytworzona przez mankiet siła będąca wynikiem ciśnienia transmuralnego zamyka tętnicę. Za wartość ciśnienia skurczowego uznaje się wartość ciśnienia przy którym ponownie wyczuto tętno - początek przepływu burzliwego krwi.

ModyfikacjeEdytuj

Obecnie w pomiarze ciśnienia, zarówno skurczowego jak i rozkurczowego stosuje się metodę Korotkowa będącą modyfikacją metody Riva-Rocciego.

Z innej modyfikacji korzystają automatyczne aparaty do mierzenia ciśnienia. Do pomiaru ciśnienia skurczowego wykorzystują pojawienie się wahania ciśnienia w mankiecie wywołane falą tętna, zaś do określenia ciśnienia rozkurczowego zanik tego wahania wywołany zmianą przepływu krwi w tętnicy z turbulentnego na laminarny.

BibliografiaEdytuj

  • Mała Encyklopedia Medycyny. Tadeusz Rożniatowski (red.). Wyd. VII. T. III (P-Ż). Warszawa: PWN, 1990. ISBN 83-01-06177-4.