Metoda statyczna

Metoda statyczna albo metoda klasowa metoda klasy, która nie jest wywoływana w kontekście żadnego konkretnego obiektu tej klasy. Metody statyczne z reguły służą do obsługi składowych statycznych klas.

WłaściwościEdytuj

 • W ciele metody statycznej, z racji tego iż nie jest wywoływana na rzecz konkretnego obiektu, nie można odwoływać się do składowych niestatycznych. Nie można więc użyć wskaźnika this, self, Me itp.
 • Metoda statyczna może wywołać jedynie inne metody statyczne w swojej klasie lub odwoływać się jedynie do pól statycznych w swojej klasie. Dostęp do pól i metod obiektów przekazywanych jako parametry czy też obiektów i funkcji globalnych następuje tak samo jak w zwykłej funkcji, jednak w przypadku obiektów własnej klasy ma dostęp do składowych prywatnych.
 • Metoda statyczna nie może być metodą wirtualną.

Przykład metody statycznej w C++Edytuj

 class Klasa 
 { 
  public:
   static int metodaStatyczna() 
   { 
    /* ciało metody */ 
   }

   int podajX() 
   { 
    return x; 
   }

   void wpiszX(int x) 
   { 
    this->x = x; 
   }
  private:
   int x;
 };

 int main() 
 {
  Klasa::metodaStatyczna(); // wywołanie poprzez nazwę klasy
  Klasa obiekt;
  obiekt.wpiszX(11); // wywołanie metody zwykłej
  obiekt.metodaStatyczna(); // wywołanie za pośrednictwem nazwy istniejącego obiektu
 }

W powyższym przykładzie widać, że metodę statyczną można wywołać zarówno poprzez podanie nazwy jej klasy, jak i poprzez nazwę obiektu danej klasy. W tym drugim przypadku metoda i tak zgodnie ze swoją definicją nie korzysta z danych przechowywanych w obiekcie, na rzecz którego zdaje się być wywoływana; wywołanie tego typu jest jedynie ułatwieniem składniowym.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj