Metodyki projektowania systemów wieloagentowych

Metodyki projektowania systemów wieloagentowychsystemy wieloagentowe poprzez złożoną budowę oraz różnorodność architektury agentów wymagają zastosowania określonych metodyk projektowych. Nurtem stanowiącym bazę dla różnych podejść metodycznych jest zorientowanie obiektowe (ang. Object Orientation) wynikające z pierwotnego nurtu postrzegania agentów w kategoriach oprogramowania obiektowego. Mimo rozwoju koncepcji systemów wieloagentowych w ostatnich latach nadal nie określono głównego standardu projektowania takich rozwiązań w przeciwieństwie do podejścia obiektowego w procesie projektowania systemów informatycznych i zastosowania w nim języka UML.

MetodykiEdytuj

Do najważniejszych metodyk projektowych zaliczyć można:

Problemy zastosowaniaEdytuj

Do głównych problemów zastosowania danej metodyki zaliczyć można:

 • wspomaganie jedynie wybranych etapów cyklu życia systemu przez wybraną metodykę,
 • ukierunkowanie na określoną architekturę agenta,
 • ukierunkowanie na określoną platformę wieloagentową,
 • brak zdefiniowania metamodelu metodyki,
 • brak odniesienia do niektórych aspektów budowy systemu,
 • różnorodność notacji diagramów tworzonych przy zastosowaniu okresowej metodyki,
 • brak narzędzi typu CASE do budowy i walidacji projektu systemu.

Rozwiązaniem tak postawionych problemów może być łączenie ze sobą różnych metodyk wspomagających określone fazy cyklu życia lub próba zdefiniowania jednego spójnego języka projektowania agentów, systemów wieloagentowych oraz hybrydowych systemów wieloagentowych.

BibliografiaEdytuj

 • Henderson-Sellers B., Gorton I.: Agent-based Software Development Methodologies. International Conference on Object-Oriented Programming, Systems, Languages and Applications, OOPSLA 2002. Seattle USA 2002
 • Xiao X., Dan D., Lizhi X.: A Framework for blending agent oriented methodology. Li Y., Looi M., Zhong N. Frontiers in Artificial Intelligence and Applications: Advances in Intelligent IT, Active Media Technology 2000
 • Cernuzzi L., Cossentino M., Zambonelli F.: Process models for agent-based development, International Journal on Engineering Applications of Artificial Intelligence (EAAI). 2005
 • Mariusz Żytniewski Metodyki budowy hybrydowych systemów wieloagentowych Systemy Wspomagania Organizacji SWO'2008. red. T. Porębska-Miąc i H. Sroka. AE, Katowice 2008