CASE (informatyka)

CASE (ang. Computer-Aided Software Engineering, Computer-Aided Systems Engineering) – oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania.

Typowymi narzędziami CASE są: