Zobacz też: inne znaczenia CASE.

CASE (Computer-Aided Software Engineering, Computer-Aided Systems Engineering) – oprogramowanie używane do komputerowego wspomagania projektowania oprogramowania.

Typowymi narzędziami CASE są: