Metryka książki – informacje dotyczące wydawniczych i technicznych aspektów wydania książki, leżące na czwartej stronie (czyli na kolumnie redakcyjnej) tzw. czwórki tytułowej, czyli pierwszych czterech stron książki. Strona ta składa się z dwóch części: na górze jest metryka wydawnicza, a na dole metryka drukarska. W wydawnictwach bibliofilskich, oraz o najwyższym poziomie edytorskim, spotykana jest również metryka typograficzna.

Metryki w stopkach redakcyjnych

Metryka wydawnicza edytuj

 • ISBN (międzynarodowy znormalizowany numer książki)
 • tytuł, autor (lub autorzy w pracy zbiorowej)
 • nazwa wydawcy (także adres, inne kontakty)
 • nazwa serii wydawniczej
 • w przypadku tłumaczenia – tytuł oryginału, jego autor i wydawca, nazwisko tłumacza
 • prawa autorskie, wydawnicze i inne, informacja o znakach zastrzeżonych, towarowych, handlowych...
 • nazwiska autorów zawartości ilustracyjnej książki: grafików, projektantów okładki, ilustratorów, fotografików, wykonawców rysunków technicznych etc... (ew. z wyszczególnieniem stron, lub numerów ilustracji)
 • informacje o wykorzystanych fragmentach innych prac
 • nazwiska osób współuczestniczących w przygotowaniu książki: redaktorów wydania (ew. redaktorów serii), redaktorów naukowych, merytorycznych, technicznych, typografów, recenzentów, opiniodawców, korekty etc...
 • informacje dla biblioteki, np. tytuł skrócony, streszczenie, charakterystyka treści, przeznaczenie, zalecana grupa czytelników
 • zezwolenia, np. instytucji kościelnej (tzw. imprimatur), Ministerstwa Edukacji etc...
 • zastrzeżenia co do wykorzystania całości lub fragmentu książki

Metryka drukarska edytuj

 • nazwa instytucji wydawniczej
 • numer, miejsce i rok wydania
 • numer kolejnej publikacji wydanej przez daną instytucję wydawniczą
 • wielkość nakładu
 • objętość książki w arkuszach wydawniczych i arkuszach drukarskich
 • papier – gatunek, format, gramatura papieru, ew. nazwa papierni
 • daty przekazania maszynopisu do składu, podpisania książki do druku oraz zakończenia druku
 • nazwa i adres drukarni oraz numer zamówienia
 • kiedyś, gdy podawano cenę detaliczną książki, umieszczano ją również w metryce
 • w okresie istnienia w Polsce cenzury na końcu metryki umieszczano sygnaturę cenzora (por. zdjęcie).

Obecnie odchodzi się od stosowania metryki drukarskiej, a nieliczne niezbędne informacje są przenoszone do metryki wydawniczej.

Pierwowzorem metryki był kolofon, który w książkach rękopiśmiennych i pierwszych drukowanych był umieszczany na końcu dzieła. Dziś słowo to bywa również żargonowym określeniem metryki.