Mezoklimat

Mezoklimat (klimat lokalny) - klimat małego obszaru (do kilkudziesięciu kilometrów). Mezoklimat kształtuje się pod wpływem wysokości nad poziomem morza, rzeźby oraz położenia terenu.