Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna – bilans aktywów i pasywów zagranicznych, tj. zestawienie należności zagranicznych danego kraju oraz jego zobowiązań wobec zagranicy, najczęściej na koniec roku.

OpisEdytuj

Różnica pomiędzy wielkością aktywów i pasywów zagranicznych stanowi międzynarodową pozycję inwestycyjną netto. Informuje ona, czy dany kraj jest wierzycielem, czy też dłużnikiem netto w stosunku do zagranicy[1].

O zmianach stanów i zobowiązań decydują transakcje z zagranicą uwzględnione w bilansie płatniczym, różnice kursowe i różnice wynikające z wyceny aktywów i pasywów.

Międzynarodową pozycję inwestycyjną Polski publikuje corocznie Narodowy Bank Polski. Międzynarodową pozycję inwestycyjną strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny.

Kategorie MPIEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2015 r.. W: Narodowy Bank Polski [on-line]. 2016. s. 6. [dostęp 2017-08-29].

Linki zewnętrzneEdytuj