Miedź stopowa

Miedź stopowastop miedzi z innym metalem, którego udział nie przekracza 2,0%. Są to najczęściej arsen, chrom, cyna, kadm, mangan, srebro, tellur, cyrkon.

Polska Norma PN-xx/H-87053 podaje 13 rodzajów miedzi stopowej. Przykładami tych stopów są:

  • Miedź arsenowa, zawierająca 0,3 do 0,5% As i stosowana na elementy aparatury chemicznej
  • Miedź chromowa, zawierająca 0,5 do 1,2% Cr i stosowana na elektrody zgrzewarek
  • Miedź srebrowa, zawierająca 0,045 do 2,0% Ag i stosowana na druty na uzwojenia silników elektrycznych, elektrody do spawania, luty i inne.