Miesięcznik Połocki

Miesięcznik Połocki - pismo wydawane przez Akademię Połocką. Periodyk naukowo-informacyjny.

Miesięcznik Połocki
Częstotliwość

miesięcznik

Państwo

 Imperium Rosyjskie

Wydawca

Akademia Połocka

Pierwszy numer

1818

Ostatni numer

1820

W 1818 roku wyszedł tom od 1. do 3. W roku 1819, na skutek trudności ze skompletowaniem redakcji, Miesięcznik Połocki nie wychodził. W ostatnim roku istnienia uczelni, 1820, wyszedł ostatni, 4. tom periodyku. Redaktorami byli profesorowie Akademii Połockiej: Wincenty Buczyński, Jakub Condrau, Ignacy Iwicki, Jan Roothaan i Józafat Zaleski. Naukowy periodyk miał następujące działy: literatura i nauki wyzwolone, moralno filozoficzny, fizyko matematyczny, historyczny, krytyki publikacji naukowych oraz wiadomości literackich.

Na łamach Miesięcznika Połockiego opublikowano liczne poważne rozprawy z zakresu literatury, historii, filozofii, teologii, prawa, ekonomii, oraz tłumaczenia z literatury obcej. Publikowano także poezję.

BibliografiaEdytuj

  • Jan Marek Giżycki, Materyały do dziejów Akademii Połockiej i szkół od niej zależnych, 1905
  • Encyklopedia Wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995