Mikołaj Kossakowski (zm. 1718)

Ten artykuł dotyczy chorążego lubelskiego. Zobacz też: Inne osoby o tym imieniu i nazwisku.

Mikołaj Kossakowski herbu Ślepowron (zm. w 1718 roku) – chorąży lubelski w latach 1709-1718, łowczy wiski w 1680 roku, miecznik wiski w 1677 roku, chorąży żytomierski w latach 1695-1709.

Jako deputat do pacta conventa był elektorem Augusta II Mocnego z województwa lubelskiego w 1697 roku.[1]. Był marszałkiem województwa lubelskiego i konsyliarzem województwa sandomierskiego w konfederacji tarnogrodzkiej 1715 roku.

PrzypisyEdytuj

  1. Suffragia województw i ziem koronnych i W. X. Litewskiego zgodnie na [...] Augusta II obranego króla polskiego [...] dnia 27 VI i przy poparciu wolnej elekcjej jego [...], s. 40.

BibliografiaEdytuj

  • Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów. Zespół 4 (Zbiór rękopisów Biblioteki Baworowskich) Dział I (Inwentarz rękopisów Biblioteki Baworowskich), rkps 638 Akt konfederacji generalnej tarnogrodzkiej, 26 listopada 1715 (mylnie opisany w zasobach archiwalnych jako 26 lutego). Varia, brak foliacji.
  • Urzędnicy województw kijowskiego i czernihowskiego XV-XVIII wieku. Oprac. Eugeniusz Janas, Witold Kłaczewski. Kórnik 2002, s. 288.
  • Urzędnicy województwa lubelskiego XVI-XVIII w. Spisy". Oprac. Witold Kłaczewski i Wacław Urban. 1991, s. 115.