Mikołaj Ustrzycki

Mikołaj Ustrzycki herbu Przestrzał – kasztelan przemyski w latach 1687-1693, stolnik przemyski w 1685 roku, podstarosta przemyski w latach 1673-1683 i 1652-1659, stolnik żydaczowski w latach 1673-1683, pisarz grodzki przemyski w latach 1668-1674, starosta przemyski w latach 1683-1685, sędzia kapturowy ziemi przemyskiej w 1668 roku[1].

Był marszałkiem sejmików województwa ruskiego w 1673, 1674 roku. Poseł ziemi przemyskiej na sejm grodzieński 1678-1679 roku[2].

BibliografiaEdytuj

  • Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 20. Lauda sejmikowe. T. 1. Lauda wiszeńskie 1572-1648 r., Lwów 1909, s. XXX.
  • Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku. (Ziemie halicka, lwowska, przemyska, sanocka). Spisy". Oprac. Kazimierz Przyboś. 1987, s. 401.

PrzypisyEdytuj

  1. Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego bernardyńskiego we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego. Wyd. staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego. T. 21. Lauda sejmikowe. T. 2. Lauda wiszeńskie 1648-1673 r., Lwów 1911, s. 482.
  2. Krystyn Matwijowski, Sejm grodzieński 1678-1679, Wrocław 1985, s. 141.