Mikołaj z Jerzykowa

Mikołaj z Jerzykowa Jerzykowski herbu Ostoja (zm. po 1390) – dziedzic Gortatowa i Jerzykowa, kasztelan ostrowski.

Mikołaj z Jerzykowa
Herb
Herb Ostoja
kasztelan ostrowski
Data śmierci po 1390

ŻyciorysEdytuj

Mikołaj z Jerzykowa Jerzykowski, według Bonieckiego, należał do rodu Ostojów[1][2]. Mikołaj z Jerzykowa posiadał Gortatowo koło Swarzędza, które w roku 1380 oddał kapitule katedry poznańskiej w zamian za wieś Jurzykowo z młynem (obecnie Jerzykowo k. Pobiedzisk). W imieniu kapituły transakcji dokonał ks. kan. Andrzej z Siernicza Wielkiego. Z nowo nabytej przez kapitułę wsi przeznaczono 2 grzywny rocznie na altarię świętych – Bartłomieja Apostoła i Jerzego Męczennika, ufundowaną w katedrze poznańskiej[3]. Mikołaj Jerzykowski od nowo nabytych dóbr począł się pisać z Jerzykowa. Występował w dokumentach w latach 1378-1390[4]. W tym czasie pełnił urząd kasztelana ostrowskiego (Ostrów Lednicki). W roku 1390 prowadził spór o 15 grzywien z Pawłem Naramem z Baranowa[5].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX, s. 25.
  2. Według Stanisława Kozierowskiego w końcu XIV w. Jerzykowo wraz z wsią Kowalskie stanowiły siedlisko rodu Czewojów - S. Kozierowski, Pierwotne osiedlenie ziemi gnieźnieńskiej wraz z Pałukami, Poznań 1924, s. 81-82.
  3. A. Kobza, Swarzędzki alfabet historyczny Antoniego Kobzy. Gortatowo, [w:] „Prosto z Ratusza”, nr 8 (339), Swarzędz 2017, s. 22.
  4. A. Gąsiorowski, Niepublikowane dokumenty poznańskie z wieku XIV, [w:] „Studia źródłoznawcze” vol. 12 (1967) s. 118.
  5. T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010-2019, Poznań, część I, s. 11-12.

BibliografiaEdytuj

  • A. Boniecki, Herbarz polski, t. IX, s. 25.
  • A. Gąsiorowski (red.), Urzędnicy wielkopolscy XII-XV wieku. Spisy, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1985, s. 139.
  • A. Gąsiorowski, Niepublikowane dokumenty poznańskie z wieku XIV, [w:] „Studia źródłoznawcze” vol. 12 (1967) s. 113–124
  • A. Kobza, Swarzędzki alfabet historyczny Antoniego Kobzy. Gortatowo, [w:] „Prosto z Ratusza”, nr 8 (339), Swarzędz 2017, s. 22–23.
  • T. Jurek (red.), Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, 2010-2019, Poznań, część I, s. 11-12.